Biblioteka
Szkoła Podstawowa Nr 4
w Giżycku

Witajcie na stronie internetowej biblioteki szkolnej. Wirtualna biblioteka już działa. Zapraszam Was do odwiedzania strony. W związku z pandemią Koronawirusa, który znacząco ograniczył edukację oraz życie kulturalne, biblioteka szkolna udostępni Wam adresy darmowych ofert audiobooków, lektur szkolnych, ciekawych miejsc, zabaw, quizów i prezentacji, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu. 😉

WYDARZENIA - KONKURSY

Dnia 22.10.2021r.  uczniowie świetlicy odwiedzili bibliotekę szkolną i  uczestniczyli w spotkaniu autorskim online dla dzieci z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek                     m. in.:Kacperiada. Detektyw Pozytywka. Autor opowiadał barwnie i dowcipnie o swojej twórczości, o zawodzie pisarza, dziennikarza, o swojej drodze do pisania książek dla dzieci. Uczniowie dowiedzieli się również jakie są gatunki literackie oraz jak wygląda codzienna praca pisarza. 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni.

3.Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może poprosić o przedłużenie terminu jej zwrotu.

4.Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza.

5.Czytelnik, który nie odda książek w ustalonym terminie poniesie karę określoną przez nauczyciela – bibliotekarza.

6. Wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku.

Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie.

Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – do 15 września

Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, termin ich zwrotu mija w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych.

Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Nie wolno po nich pisać, rysować.

Płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.             

Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia, niezwrócenia w ustalonym terminie podręcznika odpowiada rodzic lub opiekun wypożyczającego, wpłacając równowartość ceny podręcznika.     

Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest oddać otrzymany wcześniej komplet podręczników.         

Biblioteka

MASZ CIEKAWY POMYSŁ, POTRZEBUJESZ POMOCY W WYSZUKANIU ULUBIONEGO TYTUŁU KSIĄŻKI, SZUKASZ CIEKAWYCH WYDARZEŃ NAPISZ.  CZEKAM NA WASZE MAILE.

Elżbieta Brant- nauczyciel bibliotekarz

KONTAKT

Zapraszam do kontaktu!